Slapt-get Kullanımı

Truva Linux Wiki sitesinden
Atla: kullan, ara

Slapt-Get

Slapt-Get, Apt-get sisteminin Slackware Linux için kullanılan versiyonudur. Tgz paketleri bu program yardımı ile internet üzerinden çekilir ve kurulur. Paket bağımlılığını kontrol etmediği için kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kullanıma başlanmadan önce slapt-get ayar dosyasında belirtilen yansı adreslerinnden güncel paket listesi indirilmelidir. slapt-get --update komutu bu işe yarar.

Slapt-Get Komut Yapısı

slapt-get [seçenek] [paket_adı]

Slapt-Get Komutları

  * --update
    Paket listesini günceller.
  * --upgrade 
    Kurulu paketleri günceller.
  * --dist-upgrade
    Sürüm yükseltmesi yapar.
  * --search
    Paket arar.
  * --install
    Paket kurar
  * --list
    Paketleri listeler.
  * --installed
    Kurulu paketleri listeler.
  * --remove
    Paketi kaldırır.
  * --show
    Paket bilgilerini görüntüler.
  * --clean
    İndirilen paketleri siler.
  * --autoclean
    Paket indirilip, kurulduktan sonra otomatik olarak siler.

Örnek

slapt-get --update
slapt-get --install xmms