Takas Alanı Oluşturmak

Truva Linux Wiki sitesinden
Atla: kullan, ara

Takas alanı oluşturmak, sisteminizi rahatlatır, daha hızlı calışmasını sağlar.

Ben örnekte 512M’lik bir swap yani takas dosyası oluşturacağım:

dd if=/dev/zero of=/takas.img bs=1M count=512

Böylelikle /takas.img adı altında 512Mb’lık bir dosya oluşturur.


Bu dosyayı hemen swap dosyası haline getirelim:

mkswap /takas.img
swapon /takas.img
free 

yazarak kontrol edebilirsiniz.


Sistem açılışında otomatik eklensin.

echo "swapon /takas.img >>/etc/rc.d/rc.local"


Böylece 3 komutta swap dosyası oluşturup, swap olarak tanıtıp, sisteme bağladık.