Truva Linux iso dosyasının hazırlanması

Truva Linux Wiki sitesinden
Atla: kullan, ara

Truva Linux isosu hazırlamak için komple paket deposunu elinizde bulundurmanız gereklidir. Paket deposunun tümünü bilgisayarınıza indirmek için şu anda hazırda bir sistemimiz yok. Örneğin Rsync gibi. Henüz dvd sürümde yayınlamadık fakat wget komutunun nimetlerinden faydalanmak isterseniz bu şekilde depoyu indirebilirsiniz. Wget'le indirmek için gereken komut;

wget -mc ftp://ftp.linux.org.tr/pub/truva/Surumler/Gelistirilen/truva/

İndirme işlemini tamamladıktan sonra depo yolunu aşağıda basedir değişkeni ile gösterilen adrese uygun hale getirin. Aşağıdaki betiği örneğin make_iso.sh adıyla paket deposu kök dizinine kaydedin.


#!/bin/bash

#--------RENKLER-------------------
COLOROFF="\033[1;0m"
COLORON="\033[1;33m"

# Bu adresi kendi sisteminize göre düzenlemeniz gerekir.
basedir="/media/hda1/Paketler"

for category in a ap araclar cokluortam d dokuman egitim extra gelistirme gnome grafik guvenlik internet kde kernel konsol kutuphane l lang masaustu n ofis oyunlar sistem sunucu suruculer t tcl temalar uygulama veritabani x xap xorg-app xorg-app-extra xorg-data xorg-extra xorg-font xorg-font-extra xorg-input xorg-lib xorg-proto xorg-util xorg-video; do 
	(
	for text in category ; do
		cd $basedir/$category
		echo ""
		echo -e "${COLORON}$category kategorisindeki *.meta dosyaları siliniyor...${COLOROFF}"
		echo ""
		cd $basedir/$category
        	rm *.meta

	done
	)
done

rm -rf Checksums.md5

echo ""
echo -e "${COLORON}Checksums.md5 dosyası oluşturuluyor...${COLOROFF}"
echo ""

find . -type f -not -name md5sums -not -name boot.cat \
-exec md5sum {} \; >> Checksums.md5


if [ "$1" = "" -o "$1" = "--help" -o "$1" = "-h" ]; then
  echo "This script will create bootable ISO from files in curent directory."
  echo "Current directory must be writable."
  echo "example: $0 /mnt/hda5/truva.iso"
  exit
fi

CDLABEL="Truva Linux 2.0"
ISONAME="$1"

mkisofs -o "$ISONAME" -v -J -R -D -A "$CDLABEL" -V "$CDLABEL" \
-x .create-md5sums \
-x .make_iso.sh \
-x Todo \
-x ./Paketler/araclar \
-x ./Paketler/cokluortam \
-x ./Paketler/dokuman \
-x ./Paketler/extra \
-x ./Paketler/gelistirme \
-x ./Paketler/gnome \
-x ./Paketler/grafik \
-x ./Paketler/guvenlik \
-x ./Paketler/internet \
-x ./Paketler/kernel \
-x ./Paketler/konsol \
-x ./Paketler/kutuphane \
-x ./Paketler/lang \
-x ./Paketler/masaustu \
-x ./Paketler/ofis \
-x ./Paketler/oyunlar \
-x ./Paketler/sistem \
-x ./Paketler/sunucu \
-x ./Paketler/suruculer \
-x ./Paketler/uygulama \
-x ./Paketler/veritabani \
-x ./Paketler/xorg-app-extra \
-x ./Paketler/xorg-extra \
-x ./Paketler/xorg-font-extra \
-x ./Paketler/.meta_sil \
-x ./Paketler/.pkg-list \
-x ./Paketler/.pkg.py \
-x ./Paketler/.repo \
-x ./Paketler/.repo_builder \
-hide-rr-moved \
-no-emul-boot -boot-info-table -boot-load-size 4 \
-b boot/isolinux/isolinux.bin \
-c boot/isolinux/isolinux.boot \
-p "Truva Linux 2.0 - Beta" \
-A "Truva Linux 2.0 (Kurulum CD)" .


Kaydetme işlemi de konsolda deponun olduğu dizine girip

sh make_iso.sh /tmp/truva-deneme.iso 

komutunu verin. İso nuz /tmp dizininde hazırlanacaktır. Geriye artık test etmek kalıyor.