Truva Linux Destek Forumu

Programlama Dilleri ve Veritabanları => Programlama Genel => Konuyu başlatan: fortran - 24 Aralık 2013, 11:26:25 ös

Başlık: Necati Demir: Nasıl Yazılım Geliştiriyorsun?
Gönderen: fortran - 24 Aralık 2013, 11:26:25 ös
(http://www.necatidemir.com.tr/wp-content/uploads/2013/12/code.jpg)

Geçen­lerde Kurum­sal Java (http://www.kurumsaljava.com/) blog’unda gördüğüm bir yazı (http://www.kurumsaljava.com/2013/12/20/kitap-okumanin-onemi/), benim de yıl­lardır dertlendiğim bir konuyla çok yakın bir sıkın­tıyı dile getiriyor. Benim yıl­lardır dile getirdiğim sıkıntı şu; bir konu hakkında uzman olduğunu söyleyen bir yazılım geliştiri o konu hakkında bir kitap dahi oku­mamış ola­biliyor, bu bir pro­gram­lama dili de ola­bile­ceği gibi, başka bir teknoloji de olabilir.

Dert yandığım konuda kitap özelin­den çık­mak istiy­o­rum. Varsay­alım ki X pro­jesi için Y dilini ve Z aracını kul­lan­maya başlay­a­cak­sınız, bu durumda çoğu zaman yapılan Y dilini ve Z aracını min­i­mum seviyede öğrenip, hemen işe koyul­mak oluyor. Oysa bahsedilen araçları daha iyi tanı­mak (sadece nasıl kurul­masını bilmek­ten bah­set­miy­o­rum) o aracın size sun­duğu nimet­leri bil­m­enizi sağlar ve pro­j­enizin ilerleyen aşa­malarında karşılaştığınız bir prob­lemde “workaround (http://en.wikipedia.org/wiki/Workaround)” yap­mak yer­ine, asıl yap­manız gerekeni yaparsınız.

Sunucu­ları, pro­gram­lama dil­lerini geç­tim; çok basit bir örnek olarak IDE’lerin kul­lanımını bile göstere­bilirim; yazılım­cıların çoğu IDE’yi kurar ve kul­lan­maya başlar, oysa zamanının bir kıs­mını o aracı tanı­maya har­casa (plug-in’ler, kısa yol­lar vs…) muhteme­len yazılım geliştirme esnasında çok daha rahat olacaktır.

Yazının başında refer­ans verdiğim blog yazısına döneyim ve o yazıya %100 katıl­madığımı belirteyim. Örneğin;

    Çoğu zaman copy/paste yaparak bir takım sorun­ları çözüp, işi geçiştiriy­oruz. Çoğu zaman ne yazık ki çözümün temelinde yatan kon­sept­leri anlamadan…

söylem­ine katılıy­o­rum ama

    Asıl önemli olan kısa yolu değil, uzun ve acılı yolu seçip, belli bir öğrenim sürecin­den sonra gerekli temel pren­si­p­leri kavramaktır.

tama­men katılmıy­o­rum. Çünkü kul­landığı aracın/teknolojinin temel pren­si­p­lerini kavramış birinin artık kısa yolu kul­lan­maya hakkı vardır.

Ben araçları/dilleri o araçları/dilleri geliştiren­ler kadar bilin demiy­o­rum; demek iste­diğim eğer o aracı/dili kul­lanacak­sınız, sadece basit bir “how to” bel­gesi ile işe koyulmayın/koyulmamaya çalışın ve hatta o konu hakkında bir kitap okuyun diy­o­rum. İşin başında oku­madıysanız, bari ortasında zaman har­cayın ve artık bir şeyler okuyun.

necatidemir.com.tr (http://www.necatidemir.com.tr/2013/12/nasil-yazilim-gelistiriyorsun/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nasil-yazilim-gelistiriyorsun)

Başlık: Ynt: Necati Demir: Nasıl Yazılım Geliştiriyorsun?
Gönderen: atlantis - 25 Aralık 2013, 09:05:27 öö
Maalesef program geliştirme işinde yönlendirmeler çok zayıf. Paldır küldür programlamaya girişmek kesinlikle hatadır. Planlı ve programlı ilerlemek gerekir ama çoğu zaman ticari nedenlerle direk girişiliyor. Sonuçlarda ortada zaten.