Truva Linux Destek Forumu

Programlama Dilleri ve Veritabanları => Veritabanı Sistemleri => Konuyu başlatan: Morphosis - 06 Haziran 2008, 11:48:12 öö

Başlık: Asp Kayıt
Gönderen: Morphosis - 06 Haziran 2008, 11:48:12 öö
Asp Kayıt
--------------------------------------------------------------------------------
Asp veri tabanına kaydetme
<%
dim b
set b=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
b.open"FILEDSN=C:\Inetpub\wwwroot\turgay\m1.dsn"

a1=Request.Form("mno1")
a2=Request.Form("mads1")
a3=Request.Form("tar1")
a4=Request.Form("borc1")

dim sor
sor="insert into mtakip(MNO,MADS,TAR,BORC) values("&a1&",'"&a2&"','"&a3&"',"&a4&")"

dim r
set r=b.execute(sor)
response.write"İşlem Tamamlandı"
b.close
%>